Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

1111122ครั้งที่ 1 เรื่อง การทำความรู้จัก
วันนี้เป็นครั้งแรกของการพบนักศึกษาที่ปรึกษา มีจำนวน 6 คน นศ.ทุกคนมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นในการเรียนพยาบาลมาก จากการพบกันครั้งทำให้ได้รู้จักนักศึกษามากขึ้น และเราได้ทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นวันพุธเย็น และในการพบกันแต่ละครั้ง นศ.จะต้องท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ 3 คำแล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ค่ะ

IMG_3302 IMG_3303วันที่ 13 สิงหาคม 2557 (15.00-16.00 น.)

เรื่อง ติดตามเรื่องการลงทะเบียน/การปรับตัว/เรื่องทั่งๆไป/และการท่องศัพท์

        เวันนี้ได้มาพบจำนวน 6 คน และจากการพูดคุยพบว่านักศึกษาทุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมให้มหาวิทยาลัยได้ มีปัญหาการลงทะเบียนเรื่องกีฬาเลือกเสรี (รอการประสานงานค่ะ) และนักศึกษาทุกคนได้แลกเปลี่ยนคำศัพท์คนละ 3 คำ ดังนั้นวันนี้นักศึกษาได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งหมด 18 คำ

Thai – Malay cross Border student mobility 2014