002057 - шаблон joomla Joomla

ข่าวสารประจำคณะ


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสมัครงาน
  3. ข่าวนักศึกษา/คณาจารย์
  4. ข่าวบริการวิชาการ/งานวิจัย
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ


NURPN Videos


  

 

               

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th