002057 - шаблон joomla Joomla

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย...

พิธีมอบประกาศนียบัตร

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th