002057 - шаблон joomla Joomla

รองคณบดีฯ ออกรายการสถานีวิทยุ มอ.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์..

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565  ดร.จิตรลดา พิริยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงาน และประกันคุณภาพ

ออกรายการที่สถานีวิทยุมอ.ปัตตานีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 2

และ ไปเยี่ยมและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ วอศ . ซึ่งครูพี่เลี้ยงผ่านการอบรมลักสูตรผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 1

จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th