002057 - шаблон joomla Joomla

คณะพยาบาลศาสตร์ วข.ปัตตานีส่งมอบหน้ากากอนามัยและเจล..

การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปยังประชาชน ,รพ. และหน่วยงานต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับมอบหน้ากากอนามัยแบบ Surgical mask และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 406,582 ชิ้นจากกลุ่มสยามกลการ และ BYD Auto industry.co.,Ltd เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ร่วมส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยสู้ภัยโควิค-19


.

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th