002057 - шаблон joomla Joomla

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th