002057 - шаблон joomla Joomla

เฮ! คณาจารย์ ม.อ.ปัตตานี ได้รับอนุสิทธิบัตรหุ่นฝึกตรวจครรภ์

pettypatent27061

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ พื้นที่สร้างสรรค์ Chair to Share Creative Co-working Space วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ร่วมกันออกแบบหุ่นฝึกตรวจครรภ์ ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 พ.ค.64

 

โดยเป็นการออกอนุสิทธิบัตรให้แก่ ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์นิแอ นิแต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ซีตีไซดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจากหุ่นฝึกตรวจครรภ์นี้ว่า มากกว่านวัตกรรมคือความร่วมมือกันของบุคลากรจากแต่ละคณะของ ม.อ.ปัตตานีและองค์กรภายนอก

“โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ภายใต้ ม.อ.ปัตตานี เห็นความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยนำจุดเด่นของแต่ละคณะมาใช้ร่วมกับองค์กรภายนอก โดยมีการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของตนเองจาก 3 คณะของบุคลากรจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบ ต้นแบบหุ่นหญิงตั้งครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอความต้องการหุ่นตรวจครรภ์ สำหรับการสอนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบสูตรยาง สำหรับการสร้างหุ่น

หุ่นฝึกตรวจครรภ์นี้มีพัฒนาการต่อยอดถึงการมีเด็กในครรภ์ ดูระดับยอดมูดลูก และฟังเสียงหัวใจเด็ก ขณะนี้ได้ใช้หุ่นในการฝึกห้องแลปของคณะพยาบาล มีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาและสงขลาสนใจเข้าร่วมโครงการด้วย แต่ยังไม่ได้กระจายไปเท่าหุ่น CPR เพื่อรอให้จดสิทธิบัตรก่อน ก่อนนำไปเผยแพร่และทดลองใช้ เหมาะกับยุคโควิด”

pettypatent27063

สำหรับการผลิตหุ่น ผลิตโดยภาควิชาการยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด หรือปาเท็กซ์ (PATEX) ให้ความอนุเคราะห์อำนวยการผลิตหุ่นยางฝึกตรวจครรภ์ โดยมีนางสาวปาตีเมาะ วาโซะ และนายนิมะยือมิง หะยีสาเมาะ พนักงานจากบริษัทปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด ร่วมดำเนินการ

แหล่งที่มา  https://www.isranews.org/article/south-news/academic-arena/99917-pettypatent.html

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th