002057 - шаблон joomla Joomla

ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์และ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล...

 ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์และ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล 

ในพิธีรับหมวก ขีดหมวก เข็มคณะ และเข็มมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ หอประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

 

 

 

รางวัลอาจารย์ขวัญใจนักศึกษา 2563 ได้แก่ ผศ.ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์

 

 

รางวัลบุคลากรขวัญใจนักศึกษา 2563 ได้แก่ นายอนุพนธ์ อุมา

 

 

รางวัลขวัญใจรุ่นน้อง 2563 ได้แก่ น.ส.อาอีดะห์ ดาแซ

 

นักศึกษาดีเด่นด้านการเรียน 2563 ได้แก่ น.ส.บัสมา แอเก็ม

 

นักศึกษาดีเด่นด้านการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 2563 ได้แก่ น.ส.ณีดะร์ เจ๊ะมะ

 

 

นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม 2563 (น.ส.ณีดะร์ เจ๊ะมะ)


 

นักศึกษาสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลนวัตกรรม 2563

- กลุ่มเชือกหรรษาพาห่างไกลโรค รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทผลงานสร้างสรรค์ (นศ. ชั้นปีที่ 3)

 

 

 

 

- กลุ่มดอร่า หนูนักรักษ์สุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลงานสร้างสรรค์ (นศ.ชั้นปีที่ 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th