002057 - шаблон joomla Joomla

นิทรรศการเปิดบ้านคณะพยาบาลภายใต้การแข่งขันจินตคณิต

คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงได้จัดโครงการนิทรรศการเปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ภายใต้โครงการการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสู่เป้าหมายการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร ที่สอดคล้องกับวิชาชีพพยาบาลที่ต้องทำงานเวลาเพื่อรักษาคนไข้ และเพื่อตอบสนองความสนใจในการศึกษาต่อ ค้นหาความถนัดในด้านสาขาต่างๆ เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th