002057 - шаблон joomla Joomla

กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองทางสุขภาพของประชาชน ในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรมใย ม.อ.วิชาการ 2562

กิจกรรมในงาน
- การให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วยจมน้ำ
- ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
- การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ
- การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR สำหรับผู้ป่วยจมน้ำ
- ชมภาพยนตร์เรื่อง “ต่างก็รักกัน”

 
 

 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/18wWGxjpACtp7P2A9

 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy

 

Copyright © 2021 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.   Webmaster: abdulpatus.u@psu.ac.th