002057 - шаблон joomla Joomla

กิจกรรมแสดงนวัตกรรมหุ่นยางพาราช่วย (หุ่น CPR)

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย อาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต และ นายอนุพนธ์ อุมา ผู้ช่วยอาจารย์ ได้นำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมแสดงนวัตกรรมหุ่นยางพาราช่วยฟื้นคืนชีพ  (หุ่น CPR)

เพื่อให้ความรู้การช่วยคืนชีพในขั้นต้นแก่ผู้ร่วมงาน กาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/kVMYfg2Jkdjd981w6

 

 

 

Copyright ©2019 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี